Hobby Arteterapia Biblioterapia Decoupage Kartki Origami klasyczne i płaskie Scrapbooking Iris folding Teabag folding

Kinezjologia edukacyjna

wtorek, 19 października 2010

Organizm reagując na stres przyjmuje postawę obronną - silne napięcie mięśni tylnej części ciała. Ćwiczenia wydłużajace mają przywrócić pierwotną długość mięśni, porawić budowę ciała. Skuteczność tych ćwiczeń pomaga w łagodzeniu odruchów w specyficznych wadach wymowy, w utrudnionym czytaniu, pisaniu, słuchaniu. Zwięksają sprawne komunikowanie się.

Sowa
Ćwiczenie polega na masowaniu mięśnia kapturowego i uchwyceniu jego przyczepów, jednocześnie przesuwając głowę w stronę przeciwną. Następnie wykonanie głębokiego wdechu, przy jednoczesnym odchyleniu głowy w przeciwną stronę - stopniowe wydychanie powietrza (tak jak byśmy gasili świeczki na torcie). Podczas wydechu można wydobywać dźwięk podobny do sowiego - uhuu. To samo ćwiczenie wykonuje się z mięśniem po przeciwnej stronie.

Gimnastyka mózgu

Odziaływanie na mózg:

 • przekraczanie słuchowej
 • słuchanie brzmienia własnego głosu
 • pamięć długo i - krótkoterminowa
 • mowa wewnetrzna i zdolnośc myslenia
 • integracja widzenia i słuchania z ruchem całego ciała

Poprawa umiejetności szkolnych:

 • rozumienie ze słuchu
 • mowa lub wypowiedzi
 • obliczenia matematyczne
 • pamięć (pisownia lub liczby)
 • praca z komputerem

Zmiany w zachowaniu lub postawie:

 • wzmocnienie i zrównoważenie przednich i tylnych mięśni szyi
 • złagodzenie nawyków zezowania lub wytrzeszczania oczu
 • rozluźnienie szyi, szczęk i mięśni ramion, także podczas koncentrowania się
 • utrzymanie głowy w jej centralnym położeniu
 • zrównoważenie przednich i tylnych mięśni szyi

Aktywna ręka
Ćwiczenie polegajace na napieciach mięśni przy próbie odwiedzenia wyciągnietych w górę rąk w czterech kierunkach: do ucha, od ucha, w przód, w tył. W kazdej pozycji głęboki wdech z zatrzymaniem powietrza odliczając np. do 7. Ćwiczenie kończymy kołyszemy lub otrząsamy opuszczone ręce. Ćwiczenie można wykonać stojąc lub siedząc.

gimnastyka mózgu - aktywna ręka

Odziaływanie na mózg:

 • ekspresyjne wypowiadanie się, zdolności językowe
 • rozluźnione używanie przepony i poprawa oddychania
 • koordynacja ręka - oko, manipulowanie narzędziami.

Poprawa umiejetności szkolnych:

 • zdolności literackie, pismo odręczne
 • pisownia
 • pisanie twórcze

Zmiany w zachowaniu lub postawie:

 • umiejętność skupienia uwagi w czasie pisania
 • wzrost stopnia koncentracji i skupienia bez nadmiernej koncentracji
 • poprawa oddychania i rozluźniona postawa
 • wzrost zdolności wyrażania myśli
 • wzrost energii w dłoniach i palcach (rozluźnienie skurczu pisarskiego)

Zaginanie stopy
Wykonujemy w pozycji siedzącej, prawa noga zgięta w kolanie opiera się o kolano lewej nogi. Chwytamy palcami początek i koniec mięśnia łydki, powoli i miarowo poruszamy stopą w górę i w dół starając się za każdym razem ruchy stopy pogłębić. Przy ruchu stopy w górę bierzemy wdech, przy opuszczaniu - wydech. Powtarzamy ruch w odniesieniu do drugiej łydki i stopy.

Gimnastyka mózgu

Odziaływanie na mózg:

 • integracja mózgu w wymiarze przód-tył
 • ekspresja wypowiedzi i zdolności językowe

Poprawa umiejetności szkolnych:

 • rozumienie w trakcie pisania i czytania
 • umiejętność doprowadzania spraw do końca oraz umiejętność kończenia rozpoczętych zadań
 • pisanie twórcze

Zmiany w zachowaniu lub postawie:

 • postawa bardziej wyprostowana i rozluźniona
 • odblokowanie kolan
 • poprawa zachowania społecznego
 • wzmożenie uwagi
 • wzrost zdolności do komunikowania się i reagowania

 

niedziela, 17 października 2010

Kinezjologia edukacyjnawedług Paula Dennisona czyli Gimnastyka Mózgu

To nieinwazyjna metoda poprawiania sprawności umysłowej istniejąca już od 30 lat. Ćwiczenia opracował dr Paul Dennison na podstawie doświadczeń, które zdobył w walce z własną dysleksją i wadą wzroku. Są to proste ruchy, które przynoszą korzyść każdemu uczącemu się. Gimnastyka mózgu z jej naprzemiennymi, precyzyjnymi ruchami aktywuje zrównoważone mięśnie z obu stron ciała. Gimnastyka mózgu jest bezpieczna i może być wykorzystywana na początku, na końcu zajęć lub jako oddzielne ćwiczenie w czasie swobodnych zabaw.

 

Jeśli w szkole masz klopoty, weź się bracie do roboty. Pompuj piętą, ćwicz wypady, wodę pij - to dobre rady


Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu pobudzają określone części mózgu i mechanizmy integracji myśli i ruchu. Ćwiczenia zostały podzielone na 4 grupy:

 1. Ruchy umożliwiajace przekraczanie linii środkowej
  - stymulują pracę dużej i małej motoryki. Sprzyjają udoskonaleniu i integracji połaczeń prawej i lewej półkuli mózgu oraz calościowego odbioru materiału na poziomie analizy i uogólnień
 2. Ćwiczenia rozciągajace mięśni
 3. Ćwiczenia energetyzujace ciało
  - zapewniają niezbędna prędkość i intensywność przebiegu procesów nerwowych miedzy komórkami i grupami komórek nerwowych mózgu.
 4. Ćwiczenia postawy
  - sprzyjają pogłębieniu pozytywnego nastawienia.

Przed ćwiczeniami i w czasie zajęć wskazane jest picie wody niegazowanej lub przegotowanej (około 0,5 litra) która daje energię.

Pij wodę – świetne paliwo, po wodzie myśl biegnie żywo.

 1. Ćwiczenia na przekraczanie linii środkowej

Ruchy naprzemienne - wszystkie możliwe kombinacje ruchów wymagające skoordynowania pracy obydwu półkul mózgowych. Wykonywane bardzo wolno najsilniej aktywizują mózg. Wykonywane bardzo szybko dają dużo energii.

Gimnastyka mózgu

Odziaływanie na mózg:

 • przekraczanie wzrokowej/słuchowej/kinestetycznej/dotykowej linii środkowej
 • ruchy oczu od lewej do prawej
 • poprawa widzenia obuocznego

Poprawa umiejetności szkolnych:

 • literowanie
 • pisanie
 • słuchanie
 • czytanie i rozumienie

Zmiany w zachowaniu lub postawie:

 • polepszenie koordynacji lewa/prawa
 • poprawa oddychania i witalności
 • poprawa widzenia i słyszenia

Leniwe ósemki - wodzimy kształt połozonej ósemki zawsze w kierunku od srodka w lewo i w górę. Środek ósemki musi być na wysokości środka naszego ciała gdy ją rysujemy na wysokości naszego wzroku. wodzimy najpierw jedną ręką, potem drugą i oburącz, jednoczesnie wodząc wzrokiem za kciukiem ręki wodzącej. Ćwiczenie powtarzamy co najmniej trzy razy. Leniwe ósemki mozemy kreslić w powietrzu z pomoca wstążek lub na powierzchniach o różnych fakturach jak piasek, papier, tablica.

Punkty na myślenie – masowanie punktów na myślenie w okolicach obojczykowych, symetrycznie po obu stronach mostka. Stymuluje się palcami jednej ręki, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, podczas gdy drugą rękę trzymamy na pępku - to sprzyja jasności umysłu.

Gimnastyka mózgu

Gdy ósemki narysujesz, lekcje szybciej wykonujesz.

Odziaływanie na mózg:

 • przekraczanie wzrokowej linii środkowej
 • koordynacja mięśni oka
 • poprawa widzenia obuocznego i peryferyjnego

Poprawa umiejetności szkolnych:

 • technika czytania (ruchy oczu od lewej do prawej)
 • rozpoznawanie symboli w celu dekodowania języka pisanego
 • czytanie i rozumienie (pamięć skojarzeniowa długoterminowa)

Zmiany w zachowaniu lub postawie:

 • rozluźnienie oczu, szyi i ramion podczas ogniskowania wzroku
 • poprawa percepcji głębi
 • wzmocnienie ześrodkowania, równowagi i koordynacji

Rysowanie oburącz

Rozpoczynamy od "bazgrania" obydwiema rękami naraz. Najpierw rysujemy wykonując duże ruchy ramion, pracując na dużej powierzchni: szyja i oczy są rozluźnione. Nie kładziemy nacisku na efekt rysowania lecz na sam proces.

Modyfikacje:
- zaczynamy od duzych płaszczyzn, przechodząc stopniowo do małych kartek papieru przypietych/przyklejonych do stołu czy podłogi;
- stosujemy różne narzędzia np. kredę, farbę, pisaki, kredki
- rysujemy oburącz trzymając pisak kciukiem i kolejnymi palcami tzn. po kolei poza palcem wskazującym

Gimnastyka mózgu

Odziaływanie na mózg:

 • przekraczanie kinestetycznej linii środkowej
 • koordynacja ręka-oko w różnych pola widzenia
 • orientacja przestrzenna i różnicowanie wzrokowe

Poprawa umiejetności szkolnych:

 • rozróżnianie kierunków
 • kodowanie i dekodowanie symboli pisanych
 • pisanie; literowanie; matematyka

Zmiany w zachowaniu lub postawie:

 • świadomość lewej i prawej strony
 • widzenie peryferyjne
 • swiadomość ciała, koordynacja i specjalizacja rąk i oczu

Alfabetyczne ósemki
- alfabetyczne ósemki adaptują leniwą ósemkę do pisania w umowny sposób liter. Kazda litera jest nałożona na jedną lub drugą stronę ósemki. Laseczka kończy literę lub stanowi początek innej.
- przed wykonaniem ćwiczenia wykonujemy leniwą ósemkę. Dobrze jest wykonać ćwiczenie najpierw w dużej skali - na tablicy lub w powietrzu, z klaskaniem w ręce, aby pobudzić duże mięśnie ramion, barków i i klatki piersiowej.
- literę w lewym polu widzeniu zaczynamy na linii środkowej i "poruszamy się" w dół, w górę i dookoła.
- literę w prawym polu widzenia rysujemy zaczynając na linii środkowej i "poruszając się" w dół, w górę i dokoła

Gimnastyka mózgu

Odziaływanie na mózg:

 • przekraczanie kinestetycznej/dotykowej linii środkowej
 • koordynacja ręka-oko
 • rozpoznawanie i różnicowanie symboli

Poprawa umiejetności szkolnych:

 • motoryka precyzyjna
 • zdolności literackie
 • pisanie kursywą
 • pisanie twórcze

Zmiany w zachowaniu lub postawie:

 • rozluźnienie oczu, szyi, barków i nadgarstków w czasie pisania
 • poprawa koncentracji w czasie pisania
 • poprawa sprawności w czynnościach angażujących koordynację reka-oko

Słoń

Stoimy z nogami lekko ugietymi. Ręka wyciągnięta, głowa "przyklejona" do ramienia. Ręką "trąbą" zaczynamy wodzić ósemki.

Gimnastyka mózgu

Odziaływanie na mózg:

 • przekraczanie linii środkowej (włącza uwagę, rozpoznawanie, percepcję, rozróżnianie i pamięć)
 • integracja wzroku, słuchu i ruchów całego ciała
 • zdolność oczu do skoordynowanej pracy

Poprawa umiejetności szkolnych:

 • rozumienie ze słuchu
 • mowa
 • pisownia (słyszenie poszczególnych sylab i słów, łączenie sylab, by utworzyć słowo lub łączenie słów by utworzyć całą myśl)
 • pamięć sekwencyjna, zapamiętywanie cyfr

Zmiany w zachowaniu lub postawie:

 • rozluźnienie mięśni podczas skupienia wzroku
 • widzenie obuoczne
 • koordynacja górnej i dolnej części ciała
 • aktywowanie ucha wewnętrznego dla poczucia równowagi

Pozostałe ćwiczeniana przekraczanie linii środka:

- Krążenie szyją
- Kołyska
- Oddychanie brzuchem
- Ruchy naprzemienne na leżąco
- Energetyzator
- Myslenie o "X"

Informacje na podstawie:
P. E. Dennison  , G. E. Dennison. Gimnastyka mózgu. Podrecznik dla nauczycieli. Warszawa, 2001
I. Śliwińska. Kinezjologia Edukacyjna według Paula Dennisona. Warszawa, 2005
Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona. http://www.przedszkole-niezapominajka.pl/pdennisona.html

Spodobał się blog? Wykorzystasz wskazówki lub zdjęcia w swoich twórczych działaniach? Napisz komentarz. Będzie mi bardzo miło.

O autorze
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin
Tekst alternatywny